-->

Handelsbetingelser

Denne online handelsplatform ejes af MusikDK (United Stage Danmark ApS), Prags Boulevard 47, 2300 København S, CVR 31416299.

Du kan kontakte via vores kontaktformular for hurtigst svartid eller telefon +45 33979020.

Når du køber billetter på MusikDK, accepterer du, at dine køb foregår på nedenstående betingelser. Vi skal derfor bede dig læse de følgende afsnit. Bemærk, at vi løbende opdaterer vores handelsbetingelser. Dit køb er underlagt den version af betingelserne, der er tilgængelig på købstidspunktet.

Dit ansvar som køber vs. MusikDKs ansvar

Billetters gyldighed

Det er så ærgerligt at blive afvist i døren, fordi de billetter du har købt, viser sig at være ugyldige. Vi anbefaler derfor, at du altid køber dine billetter hos en officiel og autoriseret billetformidler!

MusikDK påtager sig kun ansvaret for gyldigheden af billetter, der er købt hos enten MusikDK eller gennem arrangørens officielle salgskanaler og -steder. Vælger du alligevel at købe billetter gennem andre kanaler, er det dit eget ansvar.

MusikDK som formidler

MusikDK formidler alene køb og salg af billetter mellem dig og den ansvarlige Arrangør. Når du køber billetter på MusikDK, indgår du således en aftale med Arrangøren og ikke med os. Vores rolle er at gøre det muligt for dig som koncertgænger at købe de billetter, som diverse koncertarrangører sætter til salg.

Du kan finde kontaktinfo på den ansvarlige Arrangør, som du har indgået aftale med, på din(e) billet(ter) og i ordrebekræftelsen.

Fortrydelsesret ved køb af billetter

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at køb af billetter ikke er omfattet af fortrydelsesretten, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 12. Når du først har købt billetterne, kan du altså ikke fortryde købet. Dette betyder, at du ikke kan få dine penge igen, hvis du f.eks. ikke har mulighed for at tage til koncerten alligevel.

Du kan læse mere fortrydelsesretten for andre varer/tjenesteydelser nederst på siden.

Erstatningsbilletter

Hvis du har behov for at få dine billetter erstattet, kan du kontakte vores kundeservice.

Hvis vi skal udstede erstatningsbilletter, vil de oprindelige billetter i samme ombæring blive gjort ugyldige.

Udstedelse af erstatningsbilletter koster billetgebyret pr. billet + 50 kr. inkl. moms i administrationsomkostninger.

Refundering og aflysning

Hvis du har købt en billet, kan du ikke fortryde købet og få pengene igen.

Billetter refunderes udelukkende i tilfælde af aflysning.

Det er ikke MusikDKs ansvar, at du får dine penge tilbage. Det er arrangøren, der skal refundere købte billetter i tilfælde af aflysning. Gennem vores kontakt med arrangøren, vil vi altid forsøge at sikre, at arrangøren giver dig dine penge tilbage i tilfælde af aflysninger, men vi kan ikke påtage os noget forretningsmæssigt ansvar.

Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke. Læs mere om gebyrer her.

Kvitteringen for dit køb bliver sendt pr. e-mail. Går arrangøren konkurs eller i betalingsstandsning, aflyser arrangøren arrangementet, eller er der eventuelle andre reklamationer vedrørende et arrangement, har MusikDK intet ansvar over for dig som kunde. Klager og henvendelser skal rettes direkte til arrangøren. Du kan finde info om arrangøren via vores kundeservice.

Forbehold

Det modsatte kan selvfølgelig også ske - at det er os, der vil annullere en billet, vi har solgt til dig. Vi forbeholder os blandt andet ret til at annullere en billet i tilfælde af mistanke om svigagtig adfærd eller køb til kommercielt brug mv. Skulle det komme på tale, får du som hovedregel pengene tilbage.

MusikDK tager forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser - herunder udsolgte arrangementer.

Arrangøren forbeholder sig også visse rettigheder. For eksempel har Arrangøren lov til at ændre pladstildelingen inden for samme billetkategori. Du kan også risikere, at arrangøren flytter dig til en anden kategori, men hvis det sker, skal arrangøren tilbagebetale en eventuel prisdifference og naturligvis gøre dig opmærksom på ændringen.

Force Majeur

Musik.dk, Arrangøren eller en eventuel tredjepart, anses ikke for at have misligholdt sine forpligtelser i det tilfælde og i det omfang, manglende opfyldelse skyldes en begivenhed, der ligger uden for din kontraktparts kontrol og som ikke med rimelighed kan forudses, og hvilke virkninger der ikke med rimelighed kan undgås eller overvindes.

Dette omfatter for eksempel men ikke begrænset hertil, væbnede konflikter, nødsituationer, lockdown, optøjer eller andre kriser, levering af nødinformation under kriser eller i forstyrrelser af normale situationer, sabotage eller trussel om sabotage, epidemi, pandemi, storm, oversvømmelse eller andre vejrforhold eller anden naturkatastrofe, brand, eksplosion eller andre lignende ulykker, strejke, lockout, boykot og andre industrielle tiltag (herunder interne strejker) lovgivningsmæssige ændringer, foranstaltninger eller undladelse af at handle fra myndighedernes side, landsdækkende sørgeperiode, sørge- eller mindebegivenhed efter opfordring, anmodning eller påbud fra regering eller myndighed, valutarestriktioner, begrænsning af eksport og import, afbrydelse af den generelle energiforsyning, generel utilgængelighed af transport, indgriben i kommunikationsnet, fejl eller forsinkelser i overførselsforbindelser eller andre forbindelser, udstyr erhvervet fra tredjeparter eller kontrol med tredjelande eller anden lignende grund, som parterne ikke er herre over, eller som tredjepart, herunder leverandører og underleverandører, ikke har udført.

Forholdet mellem arrangøren og MusikDK

Ansvar

Hvis Arrangøren går konkurs, aflyser arrangementet, afvikler en koncert med dårlig lyd og udsyn, eller du på anden måde oplever noget negativt omkring et arrangement, har MusikDK ikke noget ansvar overfor dig som kunde, da MusikDK, som tidligere nævnt, alene er formidler mellem dig og Arrangøren.

Hvis du er utilfreds, skal du derfor kontakte Arrangøren direkte. Du kan finde kontaktinfo på den Arrangør, som du har indgået aftale med, på billetten eller i ordrebekræftelsen.

Aflysning og ændringer

Hvis en koncert bliver aflyst, er det som sagt den ansvarlige Arrangør, du skal henvende dig til for yderligere information og eventuel refundering.

Bemærk, at en ændring og en aflysning ikke er det samme. Det tæller derfor IKKE som en aflysning, hvis datoen bliver ændret, programmet bliver rykket eller kun noget af arrangementet bliver gennemført. Hvis der "kun" sker ændringer, vil du som udgangspunkt ikke kunne få dine penge tilbage.

Om betaling og fortrydelsesret

Betaling

På Musik.dk modtages betaling med følgende betalingskort og betalingsformer:
- Dankort
- VISA/Dankort
- MasterCard
- Visa Electron
- MobilePay

Oplysninger, der kan identificere dig (navn, adresse mv.), opbevares og transmitteres i et lukket netværk. Der er altså ikke adgang til disse oplysninger fra internettet for andre end dig selv. Dine personoplysninger bliver registreret og anvendt i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Fortrydelsesret ved køb af ekstra varer eller ydelser

Nogle gange giver Arrangører eller andre udbydere mulighed for, at du kan købe ekstra varer eller ydelser, når du køber en billet via MusikDK. Ligesom ved køb af billetter, er MusikDK alene formidler mellem dig og Arrangøren/udbyderen ved køb af tillægsydelser eller -varer, og du indgår således aftale med den ansvarlige Arrangør eller udbyder.

Hvorvidt du har fortrydelsesret, og hvordan du kan udnytte fortrydelsesretten, er derfor alene et anliggende mellem dig og Arrangøren/udbyderen af tillægsydelsen eller -varen.

Vi kan dog oplyse, at du ved køb af varer eller ydelser udover billetten normalt vil have 14 dages fortrydelsesret. Perioden for udøvelsen af fortrydelsesretten løber for ydelser fra den dag, hvor aftalen indgås, og for varer fra den dag, du har modtaget varen.

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret eller har spørgsmål hertil, skal du tage kontakt til Arrangøren/udbyderen af tillægsydelsen eller varen. Kontaktoplysninger på arrangøren/udbyderen kan findes på din ordrebekræftelse.

Du kan læse mere om fortrydelsesretten og undtagelser hertil på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

Klager

Vi gør vores bedste for at yde en god service, men er der noget, du er utilfreds med, så gør os endelig opmærksom på det. Du kan klage via vores kundeservice.

Er vi helt uenige og ude af stand til at finde en løsning, som du er tilfreds med, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Forbrugerklagenævn, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Overdragelse

Lovforbud mod videresalg i kommercielt øjemed

Køber du en billet, som du ikke selv kan bruge alligevel, så husk at du kun må sælge den videre til oprindelig pris. Det er ulovligt at sælge billetter til overpris i Danmark, jf. "Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer". Læs mere her.

Særlige begrænsninger

Ud over forbuddet mod videresalg til overpris, kan der også være andre begrænsninger. Billetten må eksempelvis ikke være præmie i en konkurrence eller bruges i en sampak (bundle) med andre produkter. Det er arrangøren, der skal give tilladelse, hvis du ønsker at bruge billetten kommercielt.

Om adgangen til et arrangement

Tjek billetten for oplysninger om arrangement, dato/tidspunkt og adresse.

Stregkoden på billetten tillader kun adgang for én person, medmindre andet fremgår. Det er ulovligt at forsøge at komme flere personer ind på samme stregkode. Det vil blive opdaget, og du vil blive nægtet adgang til koncerten.

Hverken MusikDK eller arrangøren har nogen form for ansvar for problemer, som skyldes ulovlig kopiering og/eller videresalg af billetter.

Vær opmærksom på, at der er en række effekter, du typisk ikke må medbringe til koncerten - f.eks. drikkevarer, dåser, flasker, mad, kamera, videoudstyr, laserpinde, stole, paraplyer, fyrværkeri, våben og lignende. Læs mere på Arrangørens og spillestedets hjemmeside.

Du kan opleve, at et arrangement bliver filmet, fotograferet eller indspillet. I dette tilfælde vil du som billetindehaver indgå i optagelserne som en del af publikum. Hvis du bliver bekendt med dette, når du kommer til spillestedet, og ikke ønsker at indgå i den nævnte sammenhæng, beder vi dig kontakte personalet på spillestedet.

Generelle betingelser

Dit køb er, som tidligere nævnt, bindende, når Musik.dk har modtaget og registreret din betaling.

Ændring af handelsbetingelserne/

Vi forbeholder os retten til løbende at opdatere vores handelsbetingelser. Dit køb er underlagt den version af betingelserne, der er tilgængelig på købstidspunktet. Det er dit ansvar som kunde at gøre dig bekendt med den på købstidspunktet gældende version af handelsbetingelserne.

Køb af billetter til internationale koncerter

Når du bestiller billetter til "Internationale koncerter" bliver du overført til en af vores samarbejdspartneres hjemmeside. Købet vil følge den pågældende samarbejdspartners handelsbetingelser, som du kan læse om, når du bestiller billetterne.